درباره واحد

گروه سنگ جدیدی با توجه به ضرورت تولید احجام سنگی مانند: مجسمه سنگی، آب نما، ستون، پایه چراغ، سرستون و جزئیات معماری کلاسیک ایرانی اسلامی و رومی باکیفیتی مناسب و دقتی قابل قبول در تراش و با راه اندازی، تجهیز و توسعه کارگاه ابزار نیک احجام بااستفاده از ماشین آلات NC و CNC سعی نموده به خودکفایی برای تولید این دسته از محصولات نیز برسد.

image service

image service

این واحد با بهره گیری از کارشناسان مجرب و همچنین ساختار اختصاصی پیاده سازی طرح های مختلف پاسخگوی نیاز های شما می باشد.