گالری سنگ سنگ تیشه ای

به سنگی که پیرامون ساختمان و در پای دیوار نصب می شود سنگ مثنی یا سنگ ازاره ساختمان گفته می شود که نام دیگر آن سنگ تیشه ای است. چنانچه از سنگی در کف استفاده شود با اسفاده از دستگاه ابزار تیشه ای می‌توان از میزان لیزی سطح کاست و ایجاد اصطکاک کرد. این کار معمولا در کف، فضاهای عمومی و یا روی پله‌ها انجام می‌شود. گاهی اوقات، تیشه دستی روی سنگ‌های نما هم صورت می‌گیرد. این کار بیشتر روی سنگ‌های تراورتن و یا بعضی از انواع سنگ‌های همانند سنگ سمیرم انجام شده است. سنگ تیشه‌ای معمولاً دارای بافت یکسان و یکنواختی است. بعضی از سنگ‌ها به صورت ساب خورده استفاده چندانی ندارند و فقط صورت تیشه‌ای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلا سمیرم یا نیزار ساب خورده آن‌ها بسیار سریع کثیف می‌شود ضمن اینکه ساب خوبی هم بر‌نمی‌دارند.

اصطلاحات و قوانین تیشه زنی:
چنانچه این تیشه در یک جهت و یکبار زده شود به آن یک تیشه می‌گویند و اگر به صورت کاملا پر زده شود طوری که سح سنگ دیده نشود به آن دو تیشه می‌گویند و چنانچه در دو جهت سنگ تیشه‌ای شود و سطح آن به صورت افقی و عمودی ابزار تیشه بخورد به آن تیشه چپ و راست می‌گویند. این کار برای ایجاد سطح ناصاف روی سنگ بسیار رایج است و می‌تواند روی گرانیت ، تروارتن و مرمریت و چینی انجام شود.

سنگ مثنی :
نظر به اینکه ساختمان همواره در برابر عوامل جوی و اقلیمی قرار دارد و می بایست در شرایط مختلف ثبات و پایداری خود را حفظ کند،به منظور پیشگیری از نفوذ رطوبت و نم کشیدگی دیوار در پای بنا سنگ مثنی قرار می دهند.از آنجاییکه دیوارها، آجر و خاک و ملات خاصیت مکندگی زیاد آب را ندارند، سنگ مثنی این نقص را جبران می کند و مانع از رسیدن رطوبت ناشی از نزولات جوی اعم از برف و باران در کنار ساختمان و پیاده روها به عمق وارتفاع دیوار می شود.