گالری سنگ مرمریت

ویژگی : سنگ مرمریت بر عکس گرانیت نه تنها سنگ سختی نیست بلکه به دلیل عدم مقاومت کافی در برابر تغییرات آب و هوایی در فضاهای خارجی ساختمان به کار نمی رود .

کاربرد ها : فضاهای داخلی ساختمان ( کف ، پله و ... ) و کارهای حجمی و ابزار زنی ( به دلیل نرم بودن )