سنگ های مرمر

کاربرد : عمده کاربرد آن در نمای داخلی، دکوراسیون، ستون، پله، کف و مجسمه سازی است. ویژگی : به طور معمول دارای جذب آب کمتر از یک درصد است . از مقاومت متوسطی برخوردار می باشد. تخلخل این سنگ نسبتا کم و بین ۳/۰ تا ۲/۱ درصد است . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ. در برابر نور خورشید و گرما و سرما مقاوم می باشد. انواع رنگ : مرمر اگر خالص باشد رنگ آن سفید و درخشان است . اما به رنگهای سیاه ، سبز ، صورتی ، زرد و قرمز نیز دیده شود . وجود کربن ، کلریت ، هماتیت و لیمونیت باعث تغییر رنگ در مرمرها می شود.. معادن : کشورهای :: ایتالیا ایران ترکیه پاکستان
استانهای :: آذربایجان شرقی----» سبز جلفا
اصفهان ---–» تخت کمند جرقویه
سیستان بلوچستان------»چاه زرد
آذربایجان غربی--------»صورتی نقده
خراسان-----» مرمر عسلی ابفلک
کرمان---------»ده رستم بم
کردستان---------»قروه سنندج
دارای بیشترین ذخایر مرمر در دنیا هستند که از تنوع بسیاری نیز برخوردار می باشند. .