درباره واحد طراحی گروه سنگ جدیدی

کارکنان این واحد به عنوان یک همراه در کار مهندسین و آرشیتکت ها سعی می نمایند با ارائه طرح های سه بعدی در سبک های متفاوت برای مشتریان خود تاثیر تغییر جلوه نما را ، در انتخاب هر نوع سنگ ، برای سلایق متفاوت به نمایش بگذارند .

بخشی از خدمات این مجموعه به اختصار شامل موارد ذیل می باشد :

  • بازدید از پروژه و مشاوره توسط کارشناسان و مهندسین گروه
  • متره و برآورد ، تعیین مبلغ هزینه های پروژه به صورت برآورد اولیه
  • ارائه طرح های سه بعدی ( طراحی داخلی )
  • طراحی و اجرای محیط های مسکونی ، اداری ، تجاری و اجرای پروژه توسط کادر مجرب
  • طراحی ، فاز ۲ ، ریز متره و اجرای تخصصی نماها و محوطه های کلاسیک
  • طراحی پلان های معماری بر اساس ضوابط شهرداری
  • طراحی کلاسیک و مدرن فضاهای لوکس داخلی
  • ارائه خدمات پشتیبانی بعد از اجرای پروژه